Garanti Koşulları

İleri Teknik Garanti Koşulları

19 Mayıs 2021 Paylaş

GARANTİ UYGULAMA VE KOŞULLARI

TEFAL, ROWENTA, MOULINEX, KRUPS VE LAGOSTINA MARKALI ÜRÜNLER İKİ (2) YIL FİRMAMIZIN GARANTİSİ ALTINDADIR.

Garantiden yararlanabilmek için satıcı firmanın onaylamış olduğu garanti belgesini saklayınız. Üretim tarihi ile garanti belgesi üzerindeki tarih tutarlı değilse ürünün faturası/satış fişinin aslı veya fotokopisinin ibrazı istenir.

Garanti İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Garanti, ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlar garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,

2. Hatalı elektrik tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlar,

3. Tüketici ürünü teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma, vs.) meydana gelebilecek hasarlar,

4. Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce yetkili firma personeli veya yetkili servis personeli dışında birinin, cihazın onarım veya tadiline kalkışması durumunda,

5. Üründe kullanılan aksesuar parçalar ve sarf malzemelerin değişimi,

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

Ürünlerimiz ev kullanımı için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için uygun değildir. Oluşabilecek arızalar ücret karşılığı yapılır.

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmeyecektir. Bu sebeple garanti dahilinde bedelsiz tamirat yapılabilmesi için tüketicinin, ilgili ürüne ait garanti belgesini servise beyanı zorunludur.

3. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır fakat ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4. Satın alma tarihi veya ürünü teslim etme tarihi hakkında oluşabilecek uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Tüketinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.

5. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

6. Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi; Garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonu bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren 20 iş günü azami tamir süresini geçemez. Tüketicinin arıza bildirimini; Telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup vb. bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

7. İş günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

8. Malın garanti süresi dışında, bir parçanın servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda değişen parça için 6 ay garanti verilir.

9. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis edilecektir.

10. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin, tamiri yapılacaktır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üretisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Tüketiciler, bu madde de belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle iligili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

11. Ürünün;

– Teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde en az 4 defa veya 2 yıl içinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,

– Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

– Servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Bu maddede belirtilen rapor, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenecektir. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

Hemen Ara WhatsApp Yol Tarifi